Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Có được cấp lại thẻ BHYT đã bị cắt sử dụng?

Lượt xem: 5,169

Trong thời gian đi làm tại doanh nghiệp, mã thẻ DT của bà bị cắt.

Bệnh nhân BHYT bị ''cắt'' quyền lợi bất thình lình nếu không biết ...

Ngày 14/3/2020, bà Hà Anh nghỉ việc tại doanh nghiệp và thẻ BHYT mã DN của bà cũng bị cắt. Bà Hà Anh hỏi, làm thế nào để bà sử dụng lại thẻ BHYT mã DT? Nếu được thì thủ tục thực hiện như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 11 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì UBND xã có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT của đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn trên địa bàn, gửi cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT.

Trường hợp của bà hiện đang sống tại TPHCM, trước đây đã từng được cấp thẻ BHYT ghi mã đối tượng DT (là đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn do ngân sách Nhà nước đóng BHYT theo quy định tại khoản 9, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).
Vì vậy, đề nghị bà liên hệ trực tiếp với UBND cấp xã nơi có hộ khẩu thường trú để xem xét, giải quyết vướng mắc về thủ tục tham gia BHYT theo đối tượng dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn theo quy định nêu trên.

Nguồn : Theo Báo Dân Trí

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback