Vì tình hình dịch Covid-19 nên nhiều người dân vẫn chưa thể thực hiện nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP . Do đó, người dân cần lưu ý hạn cuối nộp hồ sơ để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

1. Đối với người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 30-6-2022.

2. Đối với người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 30-6-2022.

Hạn cuối nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ Covid-19 theo Nghị quyết 68 - Ảnh 1.

Công nhân ở trọ tại tỉnh Bình Dương gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 ẢNH: CHÂU LOAN

3. Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương:

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022.

4. Đối với người lao động ngừng việc

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022.

5.  Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022.

6. Đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022.

7. Đối với viên chức hoạt động nghệ thuật

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022.

Hạn cuối nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ Covid-19 theo Nghị quyết 68 - Ảnh 2.

Công nhân khu cách ly nhận vốn vay từ Tổ chức tài chính vi mô CEP Ảnh: THANH NGA

8. Đối với hướng dẫn viên du lịch

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022.

9. Đối với hộ kinh doanh

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022.