Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Hướng dẫn về hưu trước tuổi với trường hợp tinh giản biên chế

Lượt xem: 5,176

Ông Nguyễn Thành Công (Hà Nội) đề nghị được hướng dẫn về thời điểm hưởng chế độ tinh giản biên chế đối với 2 trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Ông Công hỏi, 2 trường hợp nam sinh tháng 4/1966, nữ sinh tháng 2/1970 nêu trên có đủ điều kiện về thời gian để hưởng chính sách tinh giản biên chế vào thời điểm 1/12/2021 không? Nếu không thì thời điểm nào 2 trường hợp này đủ điều kiện?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 24/8/2021, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 4126/BNV-TCBC về xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi đối với các trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong điều kiện bình thường và thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP), nếu tinh giản biên chế tại thời điểm tháng 12/2021 thì trường hợp nam sinh tháng 4/1966 (55 tuổi 8 tháng), nữ sinh tháng 2/1970 (51 tuổi 10 tháng), được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại các Nghị định nêu trên.

Nguồn : Báo Chính Phủ

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback