Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Nghỉ không lương có tính vào thời gian để nâng bậc lương?

Lượt xem: 5,190

Ông Nguyễn Đức Thắng được tuyển dụng vào viên chức từ tháng 5/2014. Theo hợp đồng làm việc thì đến tháng 12/2017, ông đến hạn nâng bậc lương. Tuy nhiên, tháng 3/2017, ông xin nghỉ không hưởng lương và tháng 3/2019 mới quay lại đơn vị làm việc.

Ông Thắng hỏi, thời gian ông nghỉ không hưởng lương có được tính vào thời gian nâng bậc lương không và tính như thế nào?Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Nguyễn Đức Thắng như sau:

Hiện nay, việc nâng lương thường xuyên đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng quy định tại Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm: Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương; thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định; thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam…

Tổng các loại thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Điểm này (nếu có) được tính tròn tháng, nếu có thời gian lẻ không tròn tháng thì được tính như sau: Dưới 11 ngày làm việc (không bao gồm các ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động) thì không tính; từ 11 ngày làm việc trở lên tính bằng 1 tháng.

Trường hợp ông Nguyễn Đức Thắng, theo hợp đồng làm việc, nếu ông Thắng làm việc liên tục thì, đến tháng 12/2017 ông có đủ 36 tháng giữ bậc lương đang hưởng để xét nâng một bậc lương. Nhưng đến đầu tháng 3/2017, ông xin nghỉ việc riêng không hưởng lương. Tính đến tháng 12/2017, ông Thắng nghỉ việc riêng không hưởng lương 10 tháng. Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV thì thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương không được tính để xét nâng bậc lương. 

Đến tháng 3/2019, ông Thắng tiếp tục quay lại đơn vị làm việc. Để bù cho thời gian 10 tháng nghỉ việc riêng không được tính để xét nâng bậc lương, thì đến tháng 12/2019 ông Thắng mới đủ thời gian 36 tháng giữ bậc lương đang hưởng.

Nếu trong suốt thời gian giữ bậc lương đang hưởng, ông Thắng đạt đủ 2 tiêu chuẩn: (1) Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; (2) Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức; thì đến tháng 12/2019 ông Thắng sẽ được nâng một bậc lương.

Nguồn : Theo dantri.com.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback