Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Người đang được trợ cấp thất nghiệp vẫn hưởng BHYT

Lượt xem: 5,156

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc một trong những đối tượng tham gia BHYT theo điểm d, khoản 2, điều 12 Luật BHYTnăm 2008 sửa đổi năm 2014 và căn cứ khoản 1, điều 51 Luật Việc làm năm 2013, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT.

Người đang được trợ cấp thất nghiệp vẫn hưởng BHYT - Ảnh 1.

Theo đó, tổ chức BHXH đóng BHYT cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Do vậy, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là một trong những đối tượng tham gia BHYT và được tổ chức BHXH đóng BHYT. Căn cứ quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, không quá 2 ngày, cơ quan BHXH cấp mới thẻ BHYT cho người lao động.

Thẻ BHYT thất nghiệp (thẻ BHYT đối với đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp) có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền (theo khoản 1, điều 13 Nghị định 146/2018 ).

Người lao động bị chấm dứt hưởng BHYT khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (khoản 2, điều 23 Nghị định 28/2015 sửa đổi tại Nghị định 61/2020 ).

Thẻ BHYT thất nghiệp có thời hạn sử dụng tương ứng với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

 

Nguồn : Theo Báo Người Lao Động

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback