Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Người lao động tự làm hồ sơ nhận chế độ thai sản được không?

Lượt xem: 5,191

Bà Đỗ Lân đã nghỉ chế độ thai sản được 4 tháng và yêu cầu công ty thanh toán chế độ BHXH, nhưng công ty đưa sổ BHXH cho bà Lân đề nghị tự đi thanh toán với cơ quan BHXH.

Tuy nhiên, cơ quan BHXH yêu cầu công ty phải trực tiếp đi làm hồ sơ thì mới giải quyết chế độ. Bà Lân hỏi, bà phải làm thế nào để được hưởng quyền lợi theo quy định?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Khoản 1, 2; Điều 102 Luật BHXH năm 2014 quy định về việc giải quyết hưởng chế độ thai sản như sau: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp của bà khi đang tham gia BHXH mà nghỉ chế độ thai sản thì đề nghị bà nộp hồ sơ giải quyết chế độ thai sản cho công ty nơi bà đang làm việc, đồng thời công ty có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ do bà cung cấp để lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH theo đúng thời hạn nêu trên. Trường hợp bà đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì bà nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH để được xem xét giải quyết.

Nguồn : Theo baochinhphu.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback