Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Quy định mới về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động

Lượt xem: 5,221

Công ty TNHH Tốc Độ Xanh (Bình Dương) được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ ngày 31/8/2015, có hiệu lực 36 tháng kể từ ngày cấp (đến nay đã hết hạn). Hiện giấy phép đã được gia hạn lần đầu có hiệu lực đến hết ngày 30/8/2020 (theo Nghị định 55/2013/NĐ-CP).

Ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3, Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/5/2019. Theo Công ty TNHH Tốc Độ Xanh tham khảo Khoản 2, Điều 27 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP:

"Điều 27. Quy định chuyển tiếp.

... 2. Doanh nghiệp đã được cấp phép thuộc trường hợp gia hạn, cấp lại giấy phép theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định này thì thực hiện cấp giấy phép mới theo quy định tại Nghị định này".

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP, vậy theo quy định tại Nghị định số 29/2019/NĐ-CP, doanh nghiệp phải thực hiện cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo Điều 8, Điều 9 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP có đúng không?

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 5/5/2019, vậy doanh nghiệp phải đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trước hay sau ngày 5/5/2019? Trường hợp được đề nghị cấp mới sau ngày 5/5/2019, thì trong thời gian bao lâu doanh nghiệp phải đề nghị cấp mới?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 27 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3, Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 5/5/2019) thì được tiếp tục thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động cho đến khi giấy phép hết hạn.

Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thuộc trường hợp gia hạn, cấp lại giấy phép theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định này thì thực hiện cấp giấy phép mới theo quy định tại Nghị định này.

Công ty TNHH Tốc Độ Xanh được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động số 53/LĐTBXH-GP ngày 31/8/2015 và Quyết định số 920/QĐ-LĐTBXH ngày 17/7/2018 về việc gia hạn lần thứ nhất với thời hạn 24 tháng (từ ngày 31/8/2018 đến hết ngày 30/8/2020) đối với Giấy phép số 53/LĐTBXH-GP nêu trên.

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung hỏi của Công ty thì Công ty được tiếp tục thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động cho đến hết ngày 30/8/2020. Sau đó, nếu tiếp tục hoạt động cho thuê lại lao động thì Công ty nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép mới (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này).

Trường hợp Công ty thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp (gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật); giấy phép bị mất hoặc bị cháy; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép thì Công ty nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP nêu trên và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép mới (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này).

Nguồn : Theo dantri.com.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback