Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Quy định người nước ngoài hoạt động khám, chữa bệnh tại Việt Nam

Lượt xem: 5,368

Đề nghị cho biết quy định hoặc điều kiện về người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thì cần phải thực hiện theo những quy định nào?

Trả lời:

Luật số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 về Khám bệnh, chữa bệnh.

Theo quy định tại Điều 19 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thì điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài như sau:

- Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh. (Khoản 1 Điều 23 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải biết tiếng Việt thành thạo; trường hợp không biết tiếng Việt thành thạo thì phải đăng ký ngôn ngữ sử dụng và có người phiên dịch);

- Có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận;

- Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật về lao động.

Nguồn : Theo baodansinh.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback