Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới từ 1-4-2021: Những điều cần biết

Lượt xem: 5,133

5 điểm mới trên thẻ bảo hiểm y tế từ 1-4-2021

- Bỏ nội dung "địa chỉ" trên phôi thẻ

Phôi thẻ bảo hiểm y tế được áp dụng từ ngày 1-4-2021 đã bỏ nội dung về địa chỉ nơi cư trú của người có tên trên thẻ bảo hiểm y tế so với quy định tại Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 2-12-2014.

Thông tin về địa chỉ (nơi cư trú hoặc nơi làm việc) sẽ được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế và Cổng thông tin BHXH Việt Nam.

- Không còn ghi tên cha (mẹ) trên thẻ bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi

- Thẻ được ép plastic sau khi in.

-  Phần mã số: chỉ in in 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia bảo hiểm y tế (mẫu hiện hành mã thẻ bảo hiểm y tế gồm 15 ký tự, được chia thành 4 ô).

- Thay đổi một số nội dung trên mặt sau của thẻ bảo hiểm y tế

Bổ sung một số thông tin vào mặt sau của thẻ như:

+ Sử dụng mã số BHXH và đăng ký giao dịch tại địa chỉ:https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn để tiếp tục tham gia BHYT, cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế, kiểm tra chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được hưởng.

+ Để biết thông tin thẻ bảo hiểm y tế, truy cập địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn hoặc nhắn tin theo cú pháp: BH THE {mã số BHXH} gửi 8079.

Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới từ 1-4-2021: Những điều cần biết - Ảnh 1.

Giá trị của thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp trước ngày 1-4-2021

Thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp, không hư hỏng, còn giá trị sử dụng vẫn có giá trị sử dụng, tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Không phải tất cả thẻ bảo hiểm y tế được cấp từ 1-4-2021 đều theo mẫu mới

Trong trường hợp phối thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu cũ đã được in trước đó, đến thời điểm 1-4-2021 mà chưa thì được tiếp tục sử dụng cấp cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Vì vậy sẽ có những trường hợp sau 1-4-2021 thẻ vẫn là mẫu cũ, vẫn có giá trị sử dụng bình thường.

Thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mẫu mới

Người tham gia bảo hiểm y tế khi có nhu cầu đổi thẻ có thể nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 3, Khoản 4 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 (sửa đổi bổ sung tại Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 ):

(1) Hồ sơ cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu

- Đối với người tham gia bảo hiểm y tế mẫu :

+ Tờ khai theo Mẫu TK1-TS.

+ Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế mẫu cao hơn thì bổ sung thêm Giấy tờ chứng minh (nếu có).

- Đối với đơn vị sử dụng lao động: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

(2) Nơi nộp hồ sơ cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu

- Đối với người tham gia được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế mẫu

Nộp hồ sơ cho UBND cấp xã. Trường hợp người tham gia đã hiến bộ phận cơ thể người: nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng hoặc tham gia bảo hiểm y tế mẫu theo hộ gia đình:

Nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong đó:

+ Bảo hiểm xã hội huyện: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu cho người tham gia bảo hiểm y tế mẫu do bảo hiểm xã hội huyện trực tiếp thu.

+ Bảo hiểm xã hội tỉnh: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu cho người tham gia bảo hiểm y tế mẫu tại các đơn vị do bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp thu và người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tỉnh.

Nguồn : Theo Báo Người Lao Động

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback