Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Thủ tục điều chỉnh mức đóng, cấp sổ bảo hiểm xã hội mới nhất

Lượt xem: 5,094

1) Trình tự thực hiện

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

1. Người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 1 mục (3) Thành phần hồ sơ; nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động.

2. Người lao động làm việc ở nước ngoài: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 2 mục (3) Thành phần hồ sơ đóng qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

3. Người lao động có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội đóng trùng bảo hiểm xã hội: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 3 mục (3) Thành phần hồ sơ, nộp trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi quản lý hoặc nơi cư trú.

4. Đơn vị sử dụng lao động: Ghi mã số bảo hiểm xã hội vào các mẫu biểu tương ứng đối với NLĐ đã được cấp mã số bảo hiểm xã hội; Hướng dẫn người lao động lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người lao động chưa được cấp mã số bảo hiểm xã hội (kể cả người lao động không nhớ mã số BHXH); nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2. Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả gồm: Sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT; Quyết định hoàn trả; Tiền hoàn trả thời gian đóng trùng bảo hiểm xã hội, BHTN.

 

Thủ tục điều chỉnh mức đóng, cấp sổ bảo hiểm xã hội mới nhất  - Ảnh 1.

(2) Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ sơ: Đơn vị sử dụng lao động, người lao động làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội và người lao động có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội đóng trùng bảo hiểm xã hội, BHTN nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

- Qua giao dịch điện tử đối với đơn vị sử dụng lao động: lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN.

2.Nhận kết quả giải quyết: theo hình thức đã đăng ký.

(3) Thành phần hồ sơ

1. Đối với người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động:

- Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.2. 

Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

3. Đối với NLĐ có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Các sổ bảo hiểm xã hội.

4. Đối với đơn vị sử dụng lao động

a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, BHYT (Mẫu TK3-TS)

b) Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT).

c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

(4) Số lượng hồ sơ: 1 bộ

(5) Thời hạn giải quyết:Kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT mới: không quá 5 ngày.

- Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: không quá 5 ngày.

Thủ tục điều chỉnh mức đóng, cấp sổ bảo hiểm xã hội mới nhất  - Ảnh 2.

- Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không quá 10 ngày.

- Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không quá 3 ngày.- Trường hợp xác nhận sổ bảo hiểm xã hội: không quá 05 ngày.- Trường hợp hoàn trả do đóng trùng bảo hiểm xã hội, BHTN: không quá 10 ngày.

Nguồn : Theo Báo Người Lao Động

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback