Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Tiền lương tăng thêm có phải đóng BHXH?

Lượt xem: 5,104

Từ tháng 1 đến tháng 12 Công ty đã trả lương và khai nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết. Cuối năm lập báo cáo tài chính, quỹ tiền lương thực hiện của năm lớn hơn tổng số tiền lương Công ty đã trả cho người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết, phần tiền lương tăng thêm này Công ty trả cho người lao động vào quý 1 của năm sau (chia làm nhiều đợt, không trả cùng với kỳ lương).
Công ty hỏi, tiền lương tăng thêm này có phải khai nộp BHXH không? Nếu phải khai nộp thì Công ty phải làm thủ tục như thế nào?
 

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động; trong đó, mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Đề nghị công ty căn cứ vào quy định nêu trên để xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn : Dân Trí

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback