Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Từ 10/7: Bãi bỏ 100 văn bản về việc làm, tiền lương, giáo dục nghề nghiệp

Lượt xem: 5,218

Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố danh mục 100 văn bản về lĩnh vực quan hệ lao động - tiền lương, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, an toàn vệ sinh lao động…sẽ hết hiệu lực từ ngày 10/7/2019. Đây là những văn bản đã đã được thay thế bằng văn bản khác hoặc nội dung quy định đã hết hiệu lực.

Trong đó, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp chiếm số lượng văn bản cần bãi bỏ nhiều nhất với 70 thông tư và quyết định, lĩnh vực quan hệ lao động - tiền lương cũng có tới 11 văn bản, lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động có 4 văn bản, lĩnh vực Trẻ em có 4 văn bản…

Đơn cử một số văn bản sẽ hết hiệu lực như:

Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 30/5/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động; 

Thông tư số 25/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Thông tư số 22/2015/TT-BLĐTBXH ngày 18/6/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Phiên dịch tiếng Anh du lịch; Marketing du lịch; Kỹ thuật làm bánh; Điều dưỡng; Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội...

Ngoài ra, Thông tư 09/2019/TT-LĐTBXH cũng bãi bỏ 1 phần Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 10/7/2019.

Nguồn : Theo dantri.com.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback