Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân

Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân (“Thông báo”)

Công ty Cổ phần CareerViet (“CareerViet” hoặc “chúng tôi”) trân trọng thông báo tới Quý Nhà tuyển dụng, Người tìm việc và Quý Khách (sau đây gọi chung là “Quý khách hàng”) về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi đã cập nhật các nội dung liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân tại “Điều khoản Sử dụng” và “Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân” của chúng tôi theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Khi Quý khách hàng thiết lập mối quan hệ với CareerViet và để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ của mình cho Quý khách hàng, chúng tôi có thể phải thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng. CareerViet cam kết tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân là các phần không thể tách rời của các thỏa thuận và các điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ giữa CareerViet và Quý khách hàng.

Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật thông tin.

Chúng tôi rất sẵn lòng tiếp nhận các ý kiến của Quý khách hàng liên quan đến Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới cách thức chúng tôi quản lý, bảo vệ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại và địa chỉ email bên dưới:

HCM: (84.28) 3822 6060

HN: (84.24) 7305 6060

Email: contact@karieragroup.com

Trân trọng,

Công ty Cổ phần CareerViet

Feedback