AIG LIFE VIỆT NAM

AIG LIFE VIỆT NAM

Địa điểm

649 Kim Mã Ba đình Hà nội


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
0 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIG LIFE VIỆT NAM tập đoàn tài chính với 100% vốn nước ngoài
văn phòng đại diện tòa nhà V - TOWER 649 Kim Mã Ba Đình Hà Nội
thành lập năm 2000 với tên AIA Tháng 8 năm 2008 đổi tên thành AIG

Feedback