Akati Wood (Vietnam) Co. Ltd

Akati Wood (Vietnam) Co. Ltd

Địa điểm

Số 3, VSIP II, Đường Số 6, KCN Việt Nam - Singapore II, Thu Dau Mot, Binh Duong


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
  • Website: www.dominant.com.my
255 followers

Giới thiệu về công ty

Akati Wood (Vietnam) Co. Ltd is a subsidiary company of Dominant Enterprise Berhad (www.dominant.com.my), a public listed company on the Main Board of Bursa Malaysia Securities Berhad. Dominant group has thirteen (13) subsidiaries under its wings that are, among others, involved in the manufacturing of environmentally friendly engineered wood mouldings, laminated wood panel products as well as the distribution and export of a wide range of wood products worldwide.
Company Size: Akati Wood (Vietnam) Co. Ltd’s factory and office located in VSIP II, Thu Dau Mot, Binh Duong has 20~25 workers
Công ty TNHH Akati Wood (Việt Nam) là một công ty con của Dominant Enterprise Berhad (www.dominant.com.my), một công ty được niêm yết công khai trên hệ thống của Bursa Malaysia Securities Berhad. Tập đoàn Dominant có mười ba (13) công ty con trực thuộc dưới quyền liên quan đến sản xuất gỗ được thiết kế thân thiện với môi trường, sản phẩm gỗ laminate cũng như phân phối và xuất khẩu các sản phẩm gỗ khác trên phạm vi toàn thế giới.

Feedback