AMERICAN CHIROPRACTIC CLINIC

AMERICAN CHIROPRACTIC CLINIC

Địa điểm

08 Truong Dinh. Ward 6. Dit 3. HCMC


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
  • Website: www.vietnamchiropractic.com
0 followers

Giới thiệu về công ty

AMERICAN CHIOPRACTIC CLINIC

( PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TRỊ LIỆU THẦN KINH CỘT SỐNG HOA KỲ )

Address: 08 Truong Dinh St., Ward 6. District 3. HCMC

TEL: 9306667 - FAX: 9 306667

Email: chau@vietnamchiropractic.com

Website: www.vietnamchiropractic.com

Feedback