ATAD

ATAD

Địa điểm

A 3/15 Nguyen Cuu Phu, Tan Kien, Binh Chanh, HCM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 800
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: www.atad.vn
0 followers

Giới thiệu về công ty

Tên công ty       : CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP TIỀN CHẾ ATAD

Tên giao dịch    : ATAD Co. LTD.

Tên viết tắt        : ATAD

Vốn điều lệ        : 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ)

Mã số thuế        : 1100641143

Văn phòng         : 283 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại          : (+84) 8 3 833 6899                 Fax : (+84) 8 3 833 6105

Nhà máy             : 595 Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
                
Điện thoại          : (+84) 72 3 762 763                 Fax : (+84) 72 3 762 764

VPGD Hà Nội : 71 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại          : (+84) 4 6276 0628               Fax : (+84) 4 6276 8183

VPGD Cần Thơ : 11B, Đại Lộ Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại          : (+84) 710 3782430                 Fax : (+84) 710 3782431

Website             : http:// www.atad.vn - http:// www.atad.com.vn

Thông điệp từ ATAD

Thieát keá, saûn xuaát vaø laép döïng caùc loaïi hình nhaø theùp tieàn cheá nhö nhaø maùy, nhaø xöôûng, khu tröng baøy, trung taâm theå thao, sieâu thò, cao oác vaên phoøng, nhaø ga,……

Feedback