BACH VIET

BACH VIET

Địa điểm

955 NGO GIA TU , HA NOI


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
0 followers

Giới thiệu về công ty

Mua bán vải sợi, trang thiết bị BHLĐ, Giày da, hệ thống lọc nước, thiết bị công nghiệp, trang thiết bị BHLĐ, Mua bán thiết bị chất thải công nghiệp, Mua bán hàng da. Dệt vải, sản xuất............

Feedback