BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 9

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 9

Địa điểm

2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Nhà nước
76 followers

Giới thiệu về công ty

2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Feedback