BLUESCOPLYSAGHT VIETNAM

BLUESCOPLYSAGHT VIETNAM

Địa điểm

19-25NGUYEN HUE,LAU 5 ,QUAN 1,


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
  • Website: BLUESCOPESTEEL.COM.VN
0 followers

Giới thiệu về công ty

Feedback