CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Địa điểm

Số 423 Vũ Tông Phan - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
2 followers

Giới thiệu về công ty

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN – Năm 1960: Được thành lập từ tiền thân là công ty hợp danh Ích Hoa Sinh. – Năm 1966: Sát nhập, lấy tên Xí Nghiệp Dược Phẩm Nam Hà – Năm 1967: Được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba – Năm 1976: Sát nhập Xí Nghiệp Dược Phẩm Ninh Bình và Xí Nghiệp Dược Phẩm Nam Hà thành Xí Nghiệp Dược Phẩm Hà Nam Ninh. – Năm 1987: Được nhà nước tặng Huân chương Lao Động Hạng Ba – Năm 1992: Tách thành Xí nghiệp liên hợp Dược Nam Hà và Xí Nghiệp liên hợp Dược Ninh Bình. – Tháng 6/ 1995: Đổi tên thành Công ty Dược phẩm Nam Hà – Năm 1996: Được tách thành hai công ty: Công ty Dược phẩm Nam Hà và Công ty Dược Vật Tư y Tế Hà Nam. – Năm 1999: Được nhà nước tặng Huân Chương lao động Hạng Nhì. – Tháng 1/2000: Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà – Năm 2001: Xây dựng dây truyền thuốc viên nén và thuốc nang mềm đạt GMP – ASEAN, Phòng Kiểm tra chất lượng thuốc đạt GLP – ASEAN. – Năm 2002: Trở thành một trong những công ty đầu tiên được Bộ Y Tế cấp chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP và GLP. (lần thứ nhất) – Năm 2003: Được tổ chức AFAQ (Pháp ) công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (lần thứ nhất) – Năm 2004: Được công nhận GMP-GLP ASEAN lần thứ hai. – Năm 2006: Được công nhận GMP-GLP ASEAN lần thứ ba. – Năm 2007: Được tổ chức AFAQ (Pháp ) công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (lần thứ hai) – Năm 2007: Nâng cấp nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP – WHO, phòng kiểm tra chất lượng đạt GLP – WHO, kho chứa thuốc đạt tiêu chuẩn GSP- WHO. – Năm 2008: Được Bộ Y Tế công nhận GMP – GLP – GSP WHO, Được tổ chức AFAQ (Pháp ) công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008. – Năm 2010: Được tổ chức AFAQ (Pháp ) công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (lần thứ nhất) – Năm 2013 khởi công xây dựng nhà máy đông dược đạt tiêu chuẩn GMP tại Hòa Xá – Nam Định

Feedback