CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GLANDCORE

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GLANDCORE

Địa điểm

200/9 Bình Lợi Phường 13 Quận Bình Thạnh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
21 followers

Giới thiệu về công ty

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất tinh khiết; hóa chất thực phẩm - mỹ phẩm, vật phẩm màu cao cấp; hóa chất cho ngành sinh học; hóa chất dùng trong thú y; bán buôn nguyên liệu dược, xuất nhập khẩu hóa chất dùng trong thú y (trừ hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế)

Feedback