CN CT TAM LAP

CN CT TAM LAP

Địa điểm

2/239 AP TAN LAP - TTN - HM


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
0 followers

Giới thiệu về công ty

SAN XUAT LINH PHU KIEN CAP THOAT NUOC VAL, HO GA, PHAO DIEN, PHAO CO, BON XA, PHEU CAC LOAI

Feedback