CỔ PHẦN TƯ VẤN DỰ ÁN XÂY DỰNG HỢP NHẤT

CỔ PHẦN TƯ VẤN DỰ ÁN XÂY DỰNG HỢP NHẤT

Địa điểm

204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: Ít hơn 10
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
3 followers

Giới thiệu về công ty

204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Feedback