CONG TY CHUYEN XAY DUNG NHA

CONG TY CHUYEN XAY DUNG NHA

Địa điểm

106/8 PHAN VAN TRI, P13, QUAN BINH THANH


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
0 followers

Giới thiệu về công ty

Là Công ty chuyên đầu tư xây dựng các công trình tòa nhà, cao ốc, văn phòng.

Feedback