CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Địa điểm

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
3 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty có 20 năm kinh nghiệm sản xuất, buôn bán dược phẩm và thiết bị y tế.
Hệ thống 20 xí nghiệp, chi nhánh, VPĐD, pHòng Kinh doanh Trên cả nước.

Feedback