Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

Địa điểm

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Lộc Khang - Xã Hiệp Phước - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 500-999
 • Loại hình hoạt động: Cổ phần
579 followers

Giới thiệu về công ty


Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn là công ty chuyên sản xuất bao bì giấy thành lập nặm 2015

Quy mô từ 500 đến 700 công nhân viên


Địa chỉ:  Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Lộc Khang - Xã Hiệp Phước - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai

 

Việc làm đang tuyển

Nhân viên Thu Mua

Nhân viên Thu Mua

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Đồng Nai
Nhân viên QA-ISO

Nhân viên QA-ISO

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 8 Tr - 13 Tr VND

 • Đồng Nai
Trưởng nhóm HSE

Trưởng nhóm HSE

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Đồng Nai
Nhân viên xuất nhập khẩu

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Đồng Nai
Quản Lý Kho

Quản Lý Kho

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Đồng Nai
Nhân viên thiết kế kỹ thuật

Nhân viên thiết kế kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Đồng Nai
Nhân viên QA

Nhân viên QA

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Đồng Nai
Nhân viên kế hoạch sản xuất

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Đồng Nai
Nhân viên bảo trì

Nhân viên bảo trì

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Đồng Nai
Trưởng Phòng Thu Mua

Trưởng Phòng Thu Mua

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Đồng Nai
Feedback