CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH LONG AN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH LONG AN

Địa điểm

Lô K5-13, K14 -22, Đường Hải Sơn - Tân Đô, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
117 followers

Giới thiệu về công ty

Lô K5-13, K14 -22, Đường Hải Sơn - Tân Đô, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Feedback