CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Địa điểm

Tầng 2 - Tòa nhà HimLam - số 234 - Ngô Tất Tố - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
1 followers

Giới thiệu về công ty

Được thành lập ngày 12/02/2009 theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của Ủy ban chứng khoán số: 104/UBCK-GP, và các Quyết định chấp thuận điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động các số: QĐ số 304/UBCK-GP ngày 03/03/10, QĐ số 309/UBCK-GP ngày 10/3/2010, QĐ số 316/UBCK-GP ngày 20/4/2010, QĐ số 325/UBCK-GP ngày 25/05/10, QĐ số 367/UBCK-GP ngày 16/11/2010, QĐ số 31/GPĐC- UBCK ngày 16/07/2013 và QĐ số 33/GPĐC-UBCK ngày 06/08/2013. Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần chứng khoán Liên Việt được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 03 tháng 08 năm 2010 và các Quyết định điều chỉnh số 622/QĐ-UBCK ngày 24/08/2011, QĐ số 185/QĐ –UBCK ngày 16/02/2011, QĐ số 462/QĐ-UBCK ngày 06/08/2013, QĐ số 1243/QĐ –UBCK ngày 16/11/2016.

Hình ảnh công ty

Feedback