CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

Địa điểm

63 Phạm Ngọc Thạch. Phường 6. Quận 3


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: http://phugiasc.vn
0 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ Phần Chứng khoán Phú Gia (PHUGIASC) được thành lập ngày 28/12/2006 theo giấy phép số 47/UBCK-GPHĐKDCK của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, với số vốn điều lệ ban đầu là 43 tỷ đồng, cung cấp các nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính và lưu ký chứng khoán. Từ nay đến hết năm 2008, PHUGIASC đã có kế hoạch tăng vốn lên 500 tỷ đồng nhằm đáp ứng yêu cầu về vốn kinh doanh và thực hiện Luật Chứng khoán. Việc tăng vốn sẽ đưa PHUGIASC trở thành một công ty chứng khoán có tiềm lực tài chính hàng đầu, đáp ứng được các yêu cầu phát triển của thị trường tài chính, chứng khoán Việt Nam.

Feedback