CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa điểm

3b Dang Thai Than - Hoan Kiem - Ha Noi


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: www.phs.vn
0 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng tiền thân là công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc
được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán theo Quyết định số 23/UBCK-GPHĐKD vào ngày 01 tháng 12 năm 2006, số 869/QĐ-UBCK vào ngày 29 tháng 12 năm 2006 và số 86/UBCK-GPĐCCTCK vào ngày 02 tháng 11 năm 2007 và Quyết định đổi tên Công ty số 185/UBCK-GP ngày 23/01/2009 về việc đổi tên Công ty chứng khoán.
Cổ đông sáng lập Công ty là một nhóm chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động tài chính tại Việt Nam trong hơn 15 năm qua.
Với vốn điều lệ 100 tỷ Việt Nam đồng (tương đương 6.4 triệu đôla Mỹ) và với sự phát triển không ngừng của Âu Lạc, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ Việt Nam đồng (tương đương 19.2 triệu đôla Mỹ).
Công ty Cổ phần chứng khoán Âu Lạc được thành lập và hoạt động từ năm 2006. Đến nay, trải qua hơn 2 năm hoạt động, chúng tôi tự tin khẳng định vị trí của mình trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Âu Lạc là Công ty chứng khoán “Đầu tiên” được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép chấp thuận:
- Vị trí Tổng giám đốc do người nước ngoài đảm nhiệm
- Bán 49% cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài
Âu Lạc cũng là công ty chứng khoán tiên phong đạt được những thành quả:
- Tốc độ xử lý lệnh nhanh nhất;
- Một trong những công ty đầu tiên cung cấp công cụ Giao dịch trực tuyến qua mạng internet (E-stock) với 3 thứ tiếng Việt Nam, Anh và Trung Quốc
- Công ty chứng khoán có cấp quản lý chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm từ các nước có ngành chứng khoán phát triển;
- Cung cấp hệ thống các tài liệu báo cáo về thị trường, báo cáo về công ty niêm yết, báo cáo ngành ... bằng 3 thứ tiếng: Tiếng Việt, Tiếng Anh & Tiếng Trung Quốc.
- Hệ thống mạng lưới rộng khắp cho nhà đầu tư.

Feedback