CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GCENTER VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GCENTER VIỆT NAM

Địa điểm

Phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
0 followers

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GCENTER VIỆT NAM - Ngành nghề kinh doanh: Lập tình máy vi tính.

Feedback