CÔNG TY CỔ PHẦN CPR

CÔNG TY CỔ PHẦN CPR

Địa điểm

32 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
0 followers

Giới thiệu về công ty

32 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông điệp từ CÔNG TY CỔ PHẦN CPR

Công ty cổ phần CPR là công ty kinh doanh Dược phẩm, Dược Mỹ Phẩm, Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

Feedback