CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT PVD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT PVD

Địa điểm

KCN Đông Xuyên, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://www.pvdtraining.com.vn/
3 followers

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT PVD KCN Đông Xuyên, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Feedback