CONG TY CO PHAN DAU TU & CONG NGHE HOA BINH

CONG TY CO PHAN DAU TU & CONG NGHE HOA BINH

Địa điểm

99BIS VO VAN TAN - P6 - Q3


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
0 followers

Giới thiệu về công ty

PITECH CORPORATION
99 Bis Vo Van Tan Street, Ward 6, Distric 3, HCMC
Tel : (84-8) 2 412 191
Fax : (84-8) 9 969 551
Mobile : 0166.716.2027

Feedback