CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐK STAR

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐK STAR

Địa điểm

3/2B Đồ Sơn, Phường 4, Q.Tân Bình


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
0 followers

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐK STAR do Ông TRẦN CÔNG ĐOÀN sáng lập Lĩnh vực hoạt động chính là: Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hoạt động tư vấn quản lý doanh nghiệp (trừ tư vấn tài chính, kế toán)

Feedback