CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG HÀ NỘI

Địa điểm

Số 6, ngõ 102, Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
1 followers

Giới thiệu về công ty

HTE mong muốn trở thành một công ty có mô hình tổ chức hiện đại, không ngừng nâng cao giá trị thương hiệu và phát triển bền vững của công ty bằng nỗ lực sáng tạo và lao động của từng nhân viên, đầu tư không ngừng vào nền tảng tiềm lực và công nghệ; tối ưu chi phí của khách hàng, tạo điều kiện phát huy tốt nhất tiềm năng của từng thành viên và tạo nên các giá trị dài hạn cho các cổ đông.

Feedback