CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN NĂM SAO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN NĂM SAO

Địa điểm

8A/G2 Thái Văn Lung, Quận 1


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
3 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần dịch vụ Tư vấn Năm Sao thành lập năm 2005, là công ty tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán tài chính, cung cấp các giải pháp giúp các doanh nghiệp đang phát triển quản lý hoạt động kế toán tài chính, kế toán quản trị và kiểm soát nội bộ nhẳm gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Feedback