CÔNG TY CỔ PHẦN DINO FARM VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DINO FARM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DINO FARM VIỆT NAM

Địa điểm

Quốc lộ 20, Fi nôm, Đức Trọng,


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
22 followers

Giới thiệu về công ty

Đại lý Kubota Việt Nam tại Đức Trọng, Lâm Đồng. Kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Feedback