Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương AROVA

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương AROVA

Địa điểm

Cụm dân cư số 10, thôn 1, Xã Tự Nhiên, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
20 followers

Giới thiệu về công ty

Cụm dân cư số 10, thôn 1, Xã Tự Nhiên, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Việc làm đang tuyển

Trình dược viên OTC

Trình dược viên OTC

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương AROVA

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • KV Bắc Trung Bộ
Giám đốc sản xuất

Giám đốc sản xuất

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương AROVA

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội
Feedback