CONG TY CO PHAN QUOC TE BMG

CONG TY CO PHAN QUOC TE BMG

Địa điểm

767 Lê Hồng Phong P12, Q10


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
0 followers

Giới thiệu về công ty

Học viện Quốc tế BMG (BMG International Education), một thành viên của Business Management Group, là đơn vị đào tạo các chương trình Quốc tế của Anh Quốc tại Việt Nam. BMG các chương trình đào tạo đa ngành dựa trên nền tảng ứng dụng thực tiễn chuyên nghiệp. Các nhóm ngành khoa học ứng dụng mà BMG đang triển khai tại Việt Nam bao gồm: Marketing, Kinh doanh, PR, Truyền thông…

Feedback