CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỆT NAM - SINGAPORE

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỆT NAM - SINGAPORE

Địa điểm

Hải Phòng


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
277 followers

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỆT NAM - SINGAPORE
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỆT NAM - SINGAPORE
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỆT NAM - SINGAPORE

Feedback