CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHO VẬN PHÚ HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHO VẬN PHÚ HƯNG

Địa điểm

Số 49 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Cá nhân
  • Website: http://phuhungjsc-eco.com/
245 followers

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHO VẬN PHÚ HƯNG
Số 49 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kho vận Phú Hưng là chủ của Nhà máy xử lý chất thải rắn Minh Tân. Tiền thân công ty là Nhà máy xử lý chất thải rắn Minh Tân.

Đội ngũ cán bộ công nhân viên từ khi thành lập là 50 người, đến nay lượng cán bộ công nhân viên gần 200 người có chuyên môn, kỹ thuật và được đào tạo để đáp ứng nhu cầu thu gom, xử lý phục vụ khách hàng.

Với phương châm phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường, Công ty luôn đảm bảo lượng chất thải phát sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các vùng lân cận,  được xử lý giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường.

Feedback