CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG QUANG CAO RUBIK

CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG QUANG CAO RUBIK

Địa điểm

113 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận TPHCM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: Ít hơn 10
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
26 followers

Giới thiệu về công ty

công ty chuyên về lĩnh vực truyền thông quảng cáo và sản xuất các hạng mục trưng bày POSM

Feedback