Công Ty Cổ Phần Vựa Hải Sản Xanh

Công Ty Cổ Phần Vựa Hải Sản Xanh

Địa điểm

số 53-55-57 Vũ Tông Phan, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
311 followers

Giới thiệu về công ty

số 53-55-57 Vũ Tông Phan, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Feedback