Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

Địa điểm

Số 332 đường Độc Lập (QL 51), phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 600
 • Website: www.eps.genco3.vn
620 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 (Công ty EPS) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3), cung cấp dịch vụ sửa chữa chất lượng cao cho các Nhà máy điện trong và ngoài EVNGENCO 3. Hiện tại, Công ty EPS có nhu cầu tuyển dụng lao động sửa chữa có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, yêu nghề; cụ thể như sau:

Việc làm đang tuyển

Kỹ sư vận hành

Kỹ sư vận hành

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
Công nhân vận hành

Công nhân vận hành

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH CƠ

KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH CƠ

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu | Quảng Ninh | Bình Thuận
CÔNG NHÂN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN

CÔNG NHÂN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Cạnh tranh

 • Quảng Ninh
CÔNG NHÂN CHUYÊN NGÀNH CƠ

CÔNG NHÂN CHUYÊN NGÀNH CƠ

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu | Quảng Ninh | Bình Thuận
CÔNG NHÂN HÀN 6G

CÔNG NHÂN HÀN 6G

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu | Quảng Ninh | Bình Thuận
KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN

KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Cạnh tranh

 • Quảng Ninh | Bà Rịa - Vũng Tàu | Bình Thuận
KỸ SƯ HSE

KỸ SƯ HSE

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
KỸ SƯ HÓA

KỸ SƯ HÓA

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
Feedback