Công ty GS25 Vietnam

Công ty GS25 Vietnam

Địa điểm

Tầng 1 - 106 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 1.000-4.999
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: http://career.gs25.com.vn/
1.237 followers

Giới thiệu về công ty

GS25 là một trong những chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất Hàn Quốc, chiếm khoảng 30% thị trường bán lẻ tại quốc gia này. Việt Nam là thị trường đầu tiên của GS25 tại thị trường nước ngoài, với mục tiêu mở 2.500 cửa hàng trong vòng 10 năm nữa.

Việc làm đang tuyển

Digital Marketing Team Leader

Digital Marketing Team Leader

Công ty GS25 Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Merchandise Manager (GM)

Merchandise Manager (GM)

Công ty GS25 Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Feedback