CONG TY MY PHAM ORIFLAME (THUY DIEN)

CONG TY MY PHAM ORIFLAME (THUY DIEN)

Địa điểm

157A PASTEUR


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
  • Website: WWW.ORIFLAME.COM
0 followers

Giới thiệu về công ty

C?ty mỹ phẩm Oriflame l࠭ột trong những c?ty h஧ đầu Chⵠµ trong l㮨 vực săn s����ắc đẹp. Chuyꮠcung cấp cᣠsản phẩm dưỡng da, dưỡng thể. Cᣠsản phẩm trang điểm c����ந phần chiết xuất từ thiꮠnhiꮠchất lượng cao.
- Oriflame được sᮧ lập tại Thuỵ Điển năm 1967.
- C����#7863;t trꮠ50 quốc gia trꮠto஠cầu.
- Vị tr�஧ đầu trꮠ30 thị trường.
- Hơn 1,4 triệu tư vấn viꮦnbsp;trꮠkhắp thế giới.
- Trung t⭠nghiꮠcứu kỹ thuật to஠cầu tại Dublin - Ireland.
- Doanh thu năm 2003 hơn 600 triệu EURO.
- Thᮧ 7/2003 C?ty ch� thức kinh doanh tại Việt Nam.

Feedback