CONG TY SA VI COM

CONG TY SA VI COM

Địa điểm

TOA NHA 17T9 KHU DO THI TRUNG HOA NHAN CHINH THANH XUAN HA NOI


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: www.gso-media.com
0 followers

Giới thiệu về công ty

chung toi la liendoanh voi tap doan GBS cua HOA KY , linh vuc hoat dong da dang nhieu nganh nghe .trong do linh vuc quang cao truyen thong la linhvuc duoc trien kh¸i manh me nhat .

Feedback