CÔNG TY TNHH GRAND KOREA

CÔNG TY TNHH GRAND KOREA

Địa điểm

02 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cá nhân
753 followers

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH GRAND KOREA 02 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Feedback